پیش از بارداری دانشنامه فرزند

در این ویدئو اطلاعاتی مفید پیرامون موضوع هفته پنجم بارداری کسب خواهید کرد. برای مطالعه بیشتر می توانید به سایت دانشنامه فرزند به آدرس (http://farzand.net) مراجعه فرمایید. مطالعه مقالات پیرامون سه ماهه اول بارداری: http://farzand.net/pregnancy/first-trimester دانشنامه فرزند در جوامع مجازی: تلگرام: https://t.me/farzandnet اینستاگرام: https://instagram.com/farzandnetدانلود