مصاحبه سینا با نفیسه کامکار آپارات

پشنگ کمکار ، ارسلان کامکار ، ارژنگ سیفی زاده ، نیریز کامکار ، مریم ابراهیم پور ، صبا کامکار ، نجمه تجدد ، بیژن کامکار ، اردشیر کامکار ، شروین مهاجر ، میر حقیری ، هانا کامکار ، ارژنگ کامکار ، اردوان کامکاردانلود