صدور 25 میلیون دلار زعفران از خراسان رضوی

http://ampf.ir/ap/14231     تلگرام: @ampf_ir     طرح توجیهی، کارآفرینی، کشت و پرورش زعفران، دانلود طرح توجیهی، طرح توجیهی زعفران، طرح کارآفرینی کشت زعفران، پروژه کشت زعفران، طرح تولید زعفران، پروژه کارآفرینی زعفران، آموزش پرورش زعفران، کشت زعفران، تولید زعفران، طرح کشت و تولید زعفران،     خلاصه مدیریتی: زعفران از خانواده زنبقیان است که کشت آن در گذشته ای بس دور در ایران متداول بوده اسدانلود