سایت رسمی دکتر مورتون مظاهری

حضور حاج اکبر مظاهری از نوادگان مرحوم حاج علی چاوش در ابدارخانه مسجد تجعبی نداردچرا که پدر بزرگ او چنین بودو یکی از پایه های اصلی مراسم های حسینی بود مرحوم پدرم میگفت حاج علی مداح و میاندار مراسم های حسینی بود و همواره مردم را بخدا ترسی سوق میداد- الحمد الله وضعیت مالی حاج اکبر مظاهری بگونه ای است که میتوانست در مکانی دیگر مثلا ویلایی در شمال به زندگی راحتی تری مشغول شود ولی ترجیح میدهددانلود

برچسب ها