روش های پاک موها وکون

حاج علییییییی اینو داشته باش ... پاک کن حافظه هر چی ازش داری پاک کن اگه مهرابو دوست داری پاک کن همه خاطراتو پاک کن تموم خاطرات این دوردونه رو پاک کن دیگه نمیخندم براش خنده هامو پاک کن جای تیغای خودزنی روی دست منم پاک کن اصلا خنده هاشو پاک کن گریه هاشو پاک کن بغضاشو پاک کن اسم منم پاک کن عشوه هاشو پاک کن قهراشو پاک کن دروغاش قشنگ بود دروغاشم پاک کن ...دانلود