دانلود راحت یکی بود یکی نبود یصاری

من پر از غم پر از درد پر از فکرو سر گیجه تو دور از من دور از هم زندگیم قشنگ هیچه چی شد باور نکردنیه آخه مگه حرفه کمیه ما زندگیم کردیم با هم چرا همش دود شد تو چند ثانیه چه راحت رفتی وقتی دیدی به سختی میشه دور باشم ازت حتی یه روزم فقط , حتی یه روزم فقط خیالم راحت بود ازت , خیالم راحت بود ازت خیالم راحت بود ازت ولی خیانت راحت بود واست خیالم راحت بود ازت , خیالم راحت بود ازت خیالم راحت بود ازت ولی خیانت راحت بود واست ✋✋✋ فهمیدی بعد یه مدتی شدم اسیر چه عادتی که نمیخوام از دستت بدم به راحتی به هر قیمتی میخواستم نگهت دارم لعنتی فک میکردی که جلوت ضعیف شده بودم فک میکردی که از سر ضعفه سکوتم دیوونه من دوست داشتم با همه وجودم چه راحت رفتی وقتی دیدی به سختی میشه دور باشم ازت حتی یه روزم فقط , حتی یه روزم فقط خیالم راحت بود ازت , خیالم راحت بود ازت خیالم راحت بود ازت ولی خیانت راحت بود واست خیالم راحت بود ازت , خیالم راحت بود ازت خیالم راحت بود ازت ولی خیانت راحت بود واست خیالم راحت بود ازت :) ... پ.ن:فردا امتحان مطالعات دارم و ب جرات هیچی بلد نیستم^_^ برام دعا کنین با موفقیت پشت سر بزارمش حاضرم 566 تا امتحان ریاضی بدم و یک دونه مطالعات ندم>_<دانلود