برنامه امشب کانال مووی 24

یک غزل عاشقانه: ز چشمان خمارش مستم امشب به وصلش نا گهان پیوستم امشب گشودم عقده ی صد ساله ی دل چو در را از قفایش بستم امشب خوشا این صید خوش خال و خط امروز خوشا تیر و کمان و شستم امشب کجا یابد رهایی تا سحر گاه چو باشد دامنش در دستم امشب بسازم دین و دنیا را فدایش که من با لعل او دل بستم امشب تمام عهد و پیمان قدیمم به یک پیمان نو بشکستم امشب به پیش قد و بالای رسایش به زانو تا سحر بنشستم امشب به بند زلف او افتادم امروز زقید و بند غم ها رستم امشب ولیکن با همه خواب و خیالش من آن ( محسن ) که بودم هستم امشب...دانلود