انشا در مورد ییلاقی

نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا انشا, اراده, تحقق, آثار, تطبیق, حقوق, کامندانلود